Adatkezelési tájékoztató

2018. május 25-től életbe lépett az általános Adatvédelmi Rendelet /GDPR/, amely a személyes adatok szélesebb körű védelmét szolgálja.

A személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó tájékoztatás.

Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Név: Feketéné Horváth Ildikó e.v.
Adószám: 76840746-1-23
Weboldal: www.pranaenergia.hu
Telefon: 06 30 3237680
e-mail: aranyprana@gmail.com

Adatkezelés célja:

E honlapon www.pranaenergia.hu a Kapcsolat menüpontban megadott adatai alapján /név és e-mail cím/ válaszlevelek, tájékoztatók küldése Pranic Energy Healing témákban felmerült kérdésekre, kérésekre.
Igény esetén hírlevelek küldése.

Adatkezelés módja:

A megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá.
Adatkezelő kijelenti, hogy a megadott személyes adatok harmadik személynek nem kerülnek továbbadásra.
A Kapcsolatot kezdeményező kérésére adatait bármikor visszavonhatja, Hírlevél küldése esetén a "Leiratkozás" linkre kattintva vagy az aranyprana@gmail.com e-mail címre küldött "leiratkozás" tárgyú elektronukus levél küldésével.

Adatkezelő nyilatkozata:

A jelen tájékoztatóban foglaltak betarthatósága és az eredményes együttműködés érdekében kérem, hogy fokozottan ügyeljen személyes adatainak védelmére ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. Ön is, mint érintett, felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, mely személyes adatainak felhasználásával jön létre. Az érintettek szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban keletkezett károkért a jogi felelősséget kizárom.

Panasz benyújtásához való jog:

Adatkezeléssel kapcsolatban panaszt tehet az Adatkezelőnél 
vagy

A Felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530, Budapest, pf. 5.
C?m: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Facebook
Facebook